• Stocznia Ustka Sp. z o..o.
  • 8, Ogrodowa Str. 76-270 Ustka, Poland
  • tel. +48 59 8144352
  • fax: +48 59 8144331
  • office@stoust.com.pl